Regulære udtryk

Regulære udtryk er en søgesyntaks med jokertegn der kan være meget nyttig i Korp-søgninger. Derfor denne lille introduktion.

I Korp kan man søge ved hjælp af regulære udtryk ved at vælge "matcher" eller "matcher ikke" i menuen øverst til højre i en tokenboks.

Søg i Korp med regulære udtryk

Her kan man ved hjælp af diverse specialtegn specificere hvilke tegn der skal forekomme hvor og hvor mange gange i de ord Korp-søgningen skal matche. Man kan også ved hjælp af lodret streg (|) specificere en "eller"-søgning - dvs. en liste af ord Korp skal søge efter.

Regulært udtryk Forklaring
.+ Vilkårligt tegn 1 eller flere gange
.* Vilkårligt tegn 0 eller flere gange
.? Vilkårligt tegn 0 eller 1 gange
. Vilkårligt tegn 1 gang
.{2,4} Vilkårligt tegn 2-4 gange
æ+ 1 eller flere æ’er efter hinanden
Kvinde.+ “Kvinde” med 1 eller flere bogstaver efter
[au] a eller u
h[au]n han eller hun
han|hun|de han eller hun eller de

Man kan også kombinere de forskellige specialtegn og bruge parenteser til fx at specificere et sted i strengen hvor forskellige alternativer må forekomme.

Regulært udtryk Forklaring
Kvinde(|r|n|rne)s? Alle 8 bøjede former af “Kvinde”. (Bemærk den “tomme streng” før den første lodrette streg).
be.+ing Ord der begynder med “be” og slutter med “ing”.
(be|ge|er|for).+ing Ord der begynder med “be”, “ge”, “er” eller “for” og slutter med “ing”.
Kj?ærlighed “Kærlighed” eller “Kjærlighed”.
være|er|var|været Forskellige bøjninger af “være”.
.+(hed|ing) Ord der slutter med “hed” eller “ing” (oftest substantiver).
.+(isk|ig) Ord der slutter med “isk” eller “ig” (oftest adjektiver).

Regulære udtryk kan mere end det der er vist her. Søg på nettet efter "regulære udtryk" eller "regular expressions" for mere information.